A Blaskovit Oszkár Általános Iskola honlapja az alábbi címre költözött:

BLASKOVITS.SULINET.HUIntézményünk alapítási éve: 1937. 

Már a XVIII. században nádfedeles iskola állt a főutcán, melyben Miklós Deák tanított.
A protestáns gyermeket oktatása II. József türelmi rendeletéig szünetelt.

Az 1790-es években a 60 tanuló az iskolát csak télen látogatta.

Záborszky Péter jegyző-tanító 40 évig tanított a községben, s ez idő alatt működött az iskolánkban többek között Hruz György, aki Petőfi Sándor anyjának nagybátyja volt.

1910-ben két új tanító érkezett a faluba: Blaskovits Oszkár, az iskolánk névadója és Hernád Sándor.

Névadónk, a rektor úr 38 évig dolgozott a községben, s ez idők alatt generációk nevelését-oktatását végezte, irányította.

1948-ban államosították az iskolát, és Hernád Sándor lett az igazgató. A következő igazgató Malatinszky Jenő volt.

1960-tól Tóth Erzsébet lett az iskola vezetője. 1949-1964 között nem tanították az orosz nyelvet, helyette szlovák fakultatív oktatás volt.

Az utóbbi 20 év igazgatói:
   - Dr. Kovács Gyuláné /1976-1991/
   - Reinhardtné Baróczky Emese /1991-1994/
   - Rétvári Sándor /1994-2000/
   - Sándor Miklós /2000-2002/
   - Tóthné Seres Katalin 2002- jelenleg is

2002-2003-as tanévtől a zeneiskola is az iskola hatáskörébe került. Névváltoztatás is történt, Blaskovits Oszkár Általános és Zeneiskola lett az új neve.
A 2003/2004-es tanévtől a zeneiskola önálló intézményként működik. Az általános iskola neve újra Blaskovits Oszkár Általános Iskolára módosul.

Blaskovits Alapítvány a gyermekekért 1999-ben alakult meg. Munkájával segíti iskolánkat.

2013. január 01-től iskolánk a KLIK gödöllői tankerületének irányítása alá került. Az iskola hivatalos neve Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola.

A tanulók létszáma 2005-től folyamatosan nő.


Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény - Ellátási körzet
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézmény - Ellátási körzet