A DIÁKÖNKORMÁNYZAT FELADATAI ÉS JOGAI

A tanulóközösségek és tanulók érdekeinek képviseletére iskolánkban diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat munkáját az iskola nevelői segítik.

I. A diákönkormányzat adatai:
  Név: Blaskovits Oszkár Általános Iskola Diákönkormányzata (DÖK)
Cím: 2142. Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.
Alakult: 2002. szeptember 10.
 
II. Diákönkormányzat létrejötte
 
A diákönkormányzat megalakulásának lehetősége és joga minden iskolatípusra kiterjed.
Az iskola vezetői és pedagógusai nem korlátozhatják a tanuló diákönkormányzat alapítási jogát.
Az iskola vezetésének feladata a megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása diákönkormányzattal.
A diákönkormányzat munkájának irányításában közreműködhet az a nagykorú személy, akit az érintett tanulók erre felkértek.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzat alapján látja el feladatát, amelyet a tanulóközösség fogad el, és a nevelőtestület hagy jóvá. A diákönkormányzat számos programot szervezhet, amelyeknél szükségszerűen együtt kell, hogy működjön az iskolai vezetéssel és a szülői szervezettel.
 
III. A diákönkormányzat részvétele a döntések meghozatalában
 
64.§.(2) az iskolai, a kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben.
   
a). jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor,
b). a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor
c). az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
 
(3) Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend, pedagógiai program elfogadásakor, illetve módosításakor.
     
     

 

A NAGYTARCSAI BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES MUNKATERVE
2017/2018. TANÉV
                                                  I. félév

Időpont

Tervezett tevékenység

Felelősök

Határidő

2017.
09. 01.

Az iskolai Diákönkormányzat újjáalakítása
Diáktanács megválasztása

Nagyné Oláh Erika, DÖK

2016.
09. 03.

09. 04.

Diákelnökség megválasztása
Módosítások, programtervezet

Nagyné Oláh Erika, DÖK

09. 05.

09. 08.

Tanévnyitó party

Nagyné Oláh Erika, DÖK, 8. osztály
Tanárok

 

09. 09.

09. 21.

Autómentes nap

Nagyné Oláh Erika

09. 22.

 

09. 26.

Jó tanuló, jó sportoló verseny kihirdetése

Osztályfőnökök
Nagyné Oláh Erika

 

09. 26.

09. 26.

Tisztasági verseny kihirdetése

Nagyné Oláh Erika, DÖK

09. 26.

 

10. 09-13.

Papírgyűjtés

Nagyné Oláh Erika, DÖK

 

10. 24.

 

12. 06.

Mikulásvárás az iskolában
Mikulás-buli szervezése

DÖK és 8. osztály
Szabó Miklós, Nagyné O. E.

 

12. 06.

12. 08.

 

Mikulás-buli

DÖK
osztályfőnökök
Nagyné Oláh Erika

12. 08.

12. 11-12.

Adventi vásár szervezése, rendezése

DÖK

12. 11-12.


II. félév

Időpont

Tervezett tevékenység

Felelősök

Határidő

01. hó

Tanulmányi és tisztasági verseny féléves értékelése

Nagyné Oláh Erika

2017.
01. hó

03. hó

Kincskereső játék

Nagyné Oláh Erika

03. hó

 

06. 14.

Hulladékgyűjtés
Diákközgyűlés

Nagyné Oláh Erika, DÖK

06. 11.

06. hó

Osztályok közötti tisztasági és tanulmányi éves verseny eredményhirdetése, jutalomosztás

Nagyné Oláh Erika, DÖK

06. hó

Nagytarcsa, 2017. szeptember 1.