MŰKÖDŐ SZAKKÖRÖK, SPORTKÖRÖK

Ének-zene szakkör - énekkar

Énekkarunk ebben az évben folytatja munkáját.
Az énekkar tagjai jó hangú és szívesen éneklő alsós tanulók közül kerülnek ki.
A cél: a népdalok, műdalok, gyermekdalok megtanulása és szép előadása.  Az éneklés során megvalósul az egymásra figyelés, alkalmazkodás és az együttműködés, lehetőség nyílik az érzelmek kifejezésére és feldolgozására illetve a dalok szövegének tartalmával való azonosulásra is.
Várjuk a jó hangú és szívesen éneklő alsó tagozatos gyerekeket.
Heti egy alkalommal.Informatika szakkör munkaterv


Az informatika szakkör célja:
a közismereti informatikai feladatok megoldásának elmélyítése gyakorló feladatokkal 

A szakkör feladatai:

- prezentáció

Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban.
A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat (pl. Súgó).
Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell használni, ki kell tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni szerkeszteni a diákat.

A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is kell tudni alkalmazni
Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni.
Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és javítani kell a nyomtatás, illetve a diák bemutatása előtt.

- szövegszerkesztés

Tudni kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni.
A hatékony munkavégzés érdekében tudni kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni.

Tudni kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani másokkal, és továbbítani is lehet.
Tudni kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni.
Tudni kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni.
Tudni kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást.

- Online alapismeretek

Tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket.
Keressen hatékonyan online információkat és értékelje kritikusan a webes tartalmakat.
Értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket.
Értse az online közösségek, a kommunikációt és az email fogalmát.
Tudjon küldeni, fogadni emaileket és kezelni email beállításokat. Tudjon emaileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni.
Sakk szakkör

A szakkörre várunk minden érdeklődő diákot, aki szeretne megismerkedni a játék rejtelmeivel. Szívesen fogadjuk azokat a gyerekeket is, akik a szabályok ismeretében partner keresnek egy jó sakkpartihoz. A foglalkozások hetente egy alkalommal lesznek.Kosárlabda iskolai sportkör

Helyi igényeknek megfelelően, és a rangos versenyeken bizonyossá vált eredményességünknek köszönhetően immáron második esztendeje biztosítunk felzárkóztató, formába hozó és tehetséggondozó kosárlabda sportfoglalkozást a felső tagozatos diákjaink részére. A sportági képzés és a mozgáskultúra mellett kiemelt célunk és feladatunk, hogy egységes nevelő-oktató munkánkkal járuljunk hozzá ahhoz, hogy a tanulóink életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő, értékes személyiségvonásokkal felvértezett egyénekké váljanak.Labdarúgó iskolai sportkör

Ebben a tanévben folytatjuk a múlt években elkezdett labdarúgás sportági képzését heti két órában. Az edzések az alsós évfolyamok tehetséges és szorgalmas tanulóira összpontosítanak. A kiemelt gyerekeket idejekorán hozzászoktatjuk az élsportolás csínjához. Ezekkel a gyerekekkel a felső tagozaton méltó módon fogjuk képviselni az iskolát a különböző tornákon. Két éve a diákolimpia élcsapatai közé kerültünk, melynek alapját elsősorban a labdarúgó sportszakkör biztosítja 
Olasz szakkör

Az olasz szakkör iskolánkban 2017. szeptemberétől indult.
Elsősorban 3. és 4. osztályos tanulóink részére, alapfokon.
A foglalkozást heti 1 órában tartjuk.
A szakkör célja egyfajta játékos alapozás, bevezetés az olasz nyelv rejtelmeibe dalokon, játékokon, mondókákon keresztül. Az olasz kultúra és Olaszország megismerése és megszerettetése. Fejlesztjük a készségeket, persze ezt is játékos formában.
Minden második foglalkozáson képek, zenés rajzfilmek, játékok segítségével használjuk az adott témához kapcsolódó kifejezéseket.
Év végére szeretnénk elérni a 100 szavas szókincset, a számok biztos ismeretét 20-ig, bemutatkozás, köszönés, színek ismeretét. Megtanuljuk a legismertebb állatok, növények nevét.
Törekszünk az alapfokú nyelvtani ismeretek használatának magabiztosságára.