TANTESTÜLET

Igazgató:

Tóthné Seres Katalin
Biológia-technika-számitástechnika
 
Felső tagozat

Fényes Erika

igazgatóhelyettes, tanító, tanár
szak: magyar


Vascsák Mária

tanár
szak: matematika, fizika

Pitlikné Fekécs Valéria

tanár
szak: magyar-történelem

Reszegey Ágnes

tanár
szak: matematika, földrajz

Kovács Árám

tanár
szak: testnevelés, biológia, gyógytestnevelés


Szabó Miklós
tanár
szak: technika


Fónagy Gabriella

tanár

szak: rajz

 


Major Györgyné
tanár
szak: angol


Fodorné Horváth Krisztina

tanár
szak: ének-zeneHorváth Gyula
tanár
szak: történelem,
művelődésszervező,
informatikus-könyvtáros,
informatika tanár

 

Sibak Sándorné
tanár
szak: kémia
Farkasné Kusztor Adél
tanár
szak: történelem, földrajz

Mészáros Edit
tanár
szak: testnevelés 

 
Alsó tagozat


Paioncini Erika
tanító


Harmincz Mihályné

tanító
Fényesné Béres Zsuzsanna
tanító

Faragóné Bordás Edit

tanító

Tóthné Pitlik Judit

tanítóFényesné Sárvári Erika
tanító, fejlesztőpedagógus

Nagyné Oláh Erika
tanító
Csapóné Sapszon Ágnes
tanító
szak: ének-zene műveltségi terület

Esze Tamásné Kelemen Márta
tanító
Kocsis Györgyné
tanító

Juhász Anna
tanító

Ormósné Miszlai Enikő
tanító

Fazekas Katalin
tanító
Szak: magyar

Szegediné Kretovics Éva
tanító
angol műveltségi terület
 

Angyal Melinda
pedagógiai asszisztens 
Napközis csoportok:

1. csoport
Esze Tamásné
2. csoport
Ormósné Miszlai Enikő
3. csoport
Szegediné Kretovics Éva
4. csoport

Fónagy Gabriella

5. csoport

Fazekas Katalin

6. csoport

Paioncini Erika

 

 

Tanulószoba
7. csoport
Szabó Miklós
8. csoport
Reszegey Ágnes


Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős iskolánkban:
Faragóné Bordás Edit

Elérhetősége telefonon: 06-28-546-616

Fogadóóra: minden kedden

11.45-12.40-ig

Technikai személyzet
Barna Istvánné - iskolatitkár